Video tham gia

Thể lệ sân chơi

1. Số lượng tham gia, thời gian, địa điểm tổ chức

  • Số lượng: Trên cơ sở các sản phẩm tham gia Vòng trực tuyến, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 100 sản phẩm có số điểm cao nhất để tham gia Vòng bán kết.
  • Địa điểm: Vòng bán kết sẽ được tổ chức trực tiếp tại các địa phương nơi có nhiều thiếu nhi hoặc nhóm thiếu nhi tham gia và đạt chất lượng tốt.
  • Thời gian: Từ ngày 25/3 đến 28/4/2023.

2. Chủ đề, hình thức, cách thức dự thi

  • Chủ đề: Giới thiệu về quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Bài thuyết trình được đánh máy trên khổ giấy A4, nội dung viết bằng tiếng Anh, dịch ra tiếng Việt và gửi về email: sanchoivuonrathegioi@gmail.com trước ngày diễn ra vòng bán kết ít nhất 5 ngày.
  • Hình thức tham gia: Thiếu nhi tham gia Vòng bán kết lập nhóm gồm 03 thành viên là học sinh đang học cùng một trường, có thể khác khối lớp; nhóm thiếu nhi tham gia sẽ thuyết trình và tương tác trực tiếp với Ban Giám khảo. Đối với các cá nhân hoặc nhóm ở vòng trực tuyến có số thành viên ít hơn 3 phải bổ sung thành viên.
  • Cách thức tham gia: Theo thứ tự sắp xếp của Ban Tổ chức, mỗi nhóm sẽ thực hiện bài thuyết trình của mình trong thời gian từ 03 đến 05 phút. Sau khi trình bày xong, Ban Giám khảo sẽ đặt câu hỏi có nội dung liên quan đến bài thuyết trình và nhóm tham gia sẽ cử đại diện trả lời trong thời gian không quá 02 phút. Việc đặt câu hỏi và trả lời sẽ được thực hiện bằng Tiếng Anh.

3. Tiêu chí đánh giá

  • Nội dung: Bài thuyết trình có bố cục rõ ràng, có đầy đủ mở đầu và kết luận, trình tự hợp lý.
  • Ngôn ngữ: Có khả năng sử dụng nhiều cấu trúc ngữ pháp một cách hợp lý và dễ dàng; phát âm rõ ràng, dễ hiểu.
  • Phong cách: Phong cách tự tin, nét mặt vui tươi, tốc độ nói vừa phải.
  • Sáng tạo: Cách thức thể hiện độc đáo, mới lạ.
  • Tương tác: Các thành viên có khả năng tương tác để thực hiện bài thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo một cách ngắn gọn, súc tích, trọng tâm.